پاورپوینت درس اول تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس اول تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس اول تاریخ (1) ایران و جهان باستان

 

شما تاکنون مطالب مختلفی دربارۀ تاریخ و گذشته خوانده و یا شنیده اید. حتماً این سؤال ها به ذهن شما راه یافته که تاریخ چیست؟ مورّخان چگونه و با استفاده از چه منابعی تاریخ را می نویسند؟ و اصلاً چرا باید تاریخ خواند؟ در این درس شما با کاوش دربارۀ چیستی علم تاریخ، شیوه های تاریخ نگاری و کارکردهای آن، پاسخ این پرسش ها را جست و جو نموده و قادر خواهید بود که دربارۀ یک موضوع تاریخی، طرح سادۀ پژوهشی بنویسید.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 48 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.