پاورپوینت درس پنجم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس پنجم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس پنجم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

 

 

جلگه ها و دشت های پیرامون رودهای بزرگ در هند و چین در جنوب و شرق آسیا نیز زادگاه تمدن های کهنی بودند. در این درس شما با مطالعۀ رویدادهای مهم تاریخ هند و چین باستان، انتظار می رود دستاوردهای برجستۀ تمدنی این کشورها را شناسایی و تأثیرات فرهنگی آنها را بر سایر تمدن ها بیان کنید.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 32 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.