پاورپوینت درس ششم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس ششم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس ششم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

 

جزیره ها و شبه جزیره های شمال دریای مدیترانه خاستگاه تمدن های کهنی بوده اند که تأثیر عظیمی بر تاریخ و فرهنگ جهان و به ویژه قارۀ اروپا گذاشته اند. از شما انتظار می رود با بررسی رویدادهای مهم تاریخ یونان و روم در دوران باستان، جایگاه و دستاوردهای این تمدن ها و تفاوت ها و شباهت های عمدۀ آنها را با دستاوردهای سایر تمدن های باستانی تشخیص و توضیح دهید.

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 43 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.