پاورپوینت درس هفتم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس هفتم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس هفتم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

 

 

پیشینۀ پژوهش در تاریخ ایرانِ باستان

الف- آگاهی تاریخی آمیخته با افسانه: تا حدود دو قرن

پیش و قبل از اینکه خط میخی رمزگشایی و خوانده شود و کاوش های باستان شناسی آغاز گردد، آگاهی و درکی که ایرانیان از ادوار کهن تاریخ و تمدن خود داشتند، به مراتب متفاوت از آگاهی و شناختی بود که امروزه وجود دارد. تا آن زمان مورّخان ایرانی بر پایۀ ترجمۀ خدای نامه های متعلق به دوران ساسانی و نیز داستان های شاهنامۀ فردوسی، تاریخ ایران در عهد باستان را می نوشتند. در واقع نوشته های آنان، ترکیبی از افسانه و واقعیت بود.

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 37 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.