پاورپوینت درس چهاردهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس چهاردهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس چهاردهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

 

دین و باورهای دینی در طول تاریخ، جایگاه مهمی در زندگی اجتماعی و شک لدادن به اندیشه و رفتار انسان ها داشته اند. همچنین باورها و ارزش های دینی در پیدایش و فراز و فرود تمد نها بسیار اثرگذار بوده اند. در این درس، شما با بررسی باورهای دینی ایرانیان در عصر باستان، تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنها را تجزیه و تحلیل می نمایید.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.