پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (1) پایه دهم

 

کنش ما انسانها چه ویژگی هایی دارد؟

تمامی مخلوقات در جهان، کاری را انجام می دهند؛ ماه به دور زمین میچرخد، ابرها حرکت می کنند، آب در جویبار روان است، درخت برگ و بار میدهد، خون در رگ های آدمی جریان دارد، کشاورز به کشت و زرع میپردازد و دانش آموز مطالب درسی را در ذهن مرور میکند.

به نظر شما فعاّلیت های انسان چه تفاوتی با فعّالیت مخلوقات دیگر دارد؟

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.