پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی (1) پایه دهم

 

جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

در درس گذشته با کمک مقایسه، تصویری از جهان اجتماعی به دست آوردیم. می خواهیم با همین روش و به تدریج، تصویری را که از جهان اجتماعی داریم، کامل تر کنیم.

در پزشکی، دانشی به نام تشریح یا کالبدشناسی وجود دارد که اجزای بدن انسان و محل قرار گرفتن آنها را شناسایی می کند. دربارۀ آن، چه می دانید؟

به نظر شما اجزای جهان اجتماعی را چگونه میتوان شناخت؟

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 32 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.