پاورپوینت درس چهاردهم جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت درس چهاردهم جامعه شناسی (1) پایه دهم

پاورپوینت درس چهاردهم جامعه شناسی (1) پایه دهم

 

جمعیت هر جامعه چه رابطهای با هویت آن دارد؟

در معرفی جوامع به ویژگی های جمعیتی آنها مانند تعداد جمعیت، جوان و پیر، روستایی و شهری، بیکار و شاغل بودن جمعیت و اشاره میکنند. چرا که جمعیت هر جامعه، بخشی از هویت آن محسوب میشود. چه رابطهای میان جمعیت و هویت جوامع وجود دارد؟

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 45 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.