پاورپوینت درس هفتم جغرافیای ایران پایه دهم

پاورپوینت درس هفتم جغرافیای ایران پایه دهم

پاورپوینت درس هفتم جغرافیای ایران پایه دهم

 

پراکندگی جمعیت در ایران

به نقشۀ پراکندگی جمعیت ایران، به دقت نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید.

1- آیا جمعیت در همه جای کشور ما یکسان پراکنده شده است؟

2- کدام نقاط، پرجمعیت و کدام یک کم جمعیت هستند؟

3- آیا جایی دیده می شود که از جمعیت خالی باشد؟

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 38 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.