پاورپوینت فصل چهارم ریاضی نهم

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی نهم

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی نهم

 

این فایل شامل:

درس اول: توان صحیح

درس دوم: نماد علمی

درس سوم: ریشه گیری

درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها

 

                این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 36 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.