پاورپوینت فصل پنجم ریاضی نهم

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی نهم

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی نهم

 

این فایل شامل:

درس اول:عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

درس دوم:چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها

درس سوم:نابرابری ها و نامعادله ها 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 53 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.