پاورپوینت فصل چهارم علوم نهم

پاورپوینت فصل چهارم علوم نهم

پاورپوینت فصل چهارم علوم نهم

 

هر جسمی که موقعیت مکانی اش عوض شود در اصطلاح می گوییم آن جسم حرکت داشته است.مانند حرکت الکترون ها در مسیر دایره ای به نام مدار به دور هسته،حرکت خودرو و یا جنبش ذرات سازنده یک جسم جامد و یا گاز و ..

ما از طریق شناخت حرکت می توانیم جهان فیزیکی پیرامون خود را راحت تر بشناسیم.

  

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 16 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است