پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم

پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم

پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم

فهرست مطالب

آموختیم که...

فسیل ها

تشکیل فسیل

ویژگی های سنگ های رسوبی

شرایط فسیل شدن

محیط های غیر دریایی تشکیل فسیل

بیشتر بدانیم

راه های تشکیل فسیل

کاربرد فسیل

اثبات جابجایی قاره ها با فسیل ها    

تعیین سن نسبی لایه های رسوبی

 

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 22 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است