پاورپوینت فصل سیزدهم علوم نهم

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم نهم

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم نهم

 

فهرست مطالب

 

آموختیم که...

تقسیم بندی بی مهره ها

اسفنج ها

کیسه تنان

کرمها

چند توصیه بهداشتی

نرم تنان

آیا میدانید که

بندپایان

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 31 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است